Nieuws


De modernisering

In het schooljaar 2021 – 2022 deed de Modernisering zijn intrede in de Bovenbouw.

In de eerste graad heb je vooral een brede gemeenschappelijke vorming gekregen, waarbij je reeds een basisoptie koos waarin je geïnteresseerd bent.

In het 3e jaar kies je voor het eerst echt voor een bepaalde studierichting. Toch willen we ook daar jullie nog breed vormen om eventuele overgangen in de 3e graad vlotter te laten verlopen.

Wat houdt die modernisering van het onderwijs is? Een korte schets.

Het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid hanteert in zijn studieaanbod voor de bovenbouw volgende algemene principes:

Zo heeft het departement alle studierichtingen ondergebracht in een matrix met 8 studiedomeinen: Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn, STEM, Taal en Cultuur, Kunst en Creatie, Voeding en Horeca, Sport en Tuin- en Landbouw. Hierdoor hoopt men de leerling in eerste instantie te oriënteren naar het juiste studiedomein waar de interesse van de leerling ligt. Eens de leerling zijn studiedomein gekozen heeft, beschikt hij over een brede waaier aan studierichtingen binnen dit domein.

Naargelang de gevolgde studierichting binnen een domein, heeft de leerling drie mogelijke perspectieven:

Het uitgangspunt dat de overheid hierbij hanteert is:

  1. In de eerste graad moet de studiekeuze vooral observerend en oriënterend zijn
  2. In de tweede graad moet de gekozen studierichting nog voldoende breed zijn waarbij de keuze van het domein bepaald wordt door de interesse van de leerling en de finaliteit door het abstractievermogen van de leerling
  3. In de derde graad moet de studiekeuze sterker en fijnmaziger geprofileerd worden naar inhoud en finaliteit

Elke studierichting heeft in de matrix een unieke plaats gekregen binnen een studiedomein en finaliteit op basis van de globale abstractiegraad en de inhoudelijke klemtonen.

Bekijk hiervoor zeker het duidelijk filmpje van de VRT.