Inschrijven

Geachte ouders

Beste (nieuwe) leerling,

Inschrijvingen kunnen officieel pas gebeuren vanaf de eerste maandag na de paasvakantie.

Vooraf informatie inwinnen of een bezoekje brengen aan de school is natuurlijk geen probleem. Jullie zijn steeds welkom!

Neem contact op met de school op telefoon 011 88 17 55 (tijdens de schooluren) of via mail bovenbouw@kolanden.be

Als jullie bovendien een inschrijving in het internaat overwegen, neem dan ook contact op met de beheerder van het internaat, Godfried Peeters op telefoon 0498 45 12 39 of via mail .

De opendeuravond van de Bovenbouw Sint-Gertrudis heeft plaats in mei. U vindt de precieze datum in de kalender. U krijgt dan een algemene voorstelling van het leren en leven in de Bovenbouw Sint-Gertrudis. Er zijn de hele avond rondleidingen voorzien. U krijgt er zeker een antwoord op al uw vragen! Voor het internaat zijn er alleen individuele rondleidingen en mogelijkheden tot inschrijven.

Tijdens de zomervakantie is het secretariaat van de school open tot en met vrijdag 8 juli of vanaf maandag 22 augustus telkens vanaf 9 uur tot 16 uur.

Inschrijven of bezoeken kan (uitzonderlijk) ook op andere dagen of uren, na afspraak op telefoon 0478 11 22 43.

Voor een inschrijving brengen jullie best meteen een kopie van het rapport van het voorgaande schooljaar en ook het uitgereikte studieattest mee.

Wij hopen jullie in onze school te ontmoeten!

Dirk Vandersteen
directeur