Nieuws

Woordje van de directeur

Tijdens het schooljaar 2020 – 2021 hebben we samen vele watertjes doorzwommen. Eerst mochten wer gewoon naar school mits de maatregel dat er in de klassen een mondmasker gedragen werd. We leerden onze handen bij het begin van elk lesuur te ‘gellen’ met ontsmettingsgel. Daarna moest er ook op de speelplaats steeds een mondmasker gedragen worden, en maar goed ook, zo blijkt nu. Als we de balans tot nu toe opmaken dan mogen we best fier zijn dat we zeer weinig besmettingen gekend hebben gedurende het schooljaar. Dit is natuurlijk ook te danken aan het consequent ‘gellen’, afstand houden, mondmasker dragen van zowel de leerlingen als het personeel op school. Dikke merci hiervoor!

Eens te meer hebben we ook ervaren dat het sociaal contact tussen de leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten van onschatbare waarde is. Wij willen als school alles in het werk zetten om aan al onze leerlingen zo veel mogelijk leerkansen te bieden én tegelijkertijd oog te blijven hebben voor adequate ondersteuning. Daarom zullen er naast een D-day en een sportdag voor elke klas, ook uren georganiseerd worden om eventuele leerachterstanden in te halen.

Mijn schoolteam en ikzelf bedanken jullie graad voor het vertrouwen in Bovenbouw Sint-Gertrudis en wensen jullie allen een zeer goede gezondheid.

Met vriendelijke groeten

Nancy Snoekx