Natuurwetenschappen (D)


Inhoud

Natuurwetenschappen is een studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. In deze finaliteit zitten de studierichtingen die je zeer goed voorbereiden op een studie in het hoger onderwijs of aan de universiteit.

Je kiest voor Natuurwetenschappen als...

Voorkennis?

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig vanuit de 1ste graad. Het is wel belangrijk om een interesse in wetenschappen te combineren met een goede studie-inzet en motivatie. Je bent niet bang van een stevige brok wetenschapsvakken en wiskunde, aangevuld met een brede kennis en algemene vorming voor de talen.

Situering in de doorstroomfinaliteit

De richting Natuurwetenschappen is inhoudelijk verwant aan de richtingen Technologische Wetenschappen en Biotechnische Wetenschappen uit de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Natuurwetenschappen is inhoudelijk een pittige studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. De verwachtingen voor wiskunde en de vakken in de algemene vorming zijn hoog.

Wat na deze studierichting?

In de 3de graad stroom je logischerwijze door naar de studierichting Wetenschappen - Wiskunde. Ook de richtingen Biotechnologische en Chemische Wetenschappen en Moderne Talen -Wetenschappen behoren tot de mogelijkheden.

Na de 3de graad heb je de keuze uit een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. In het bijzonder ben je uitermate goed voorbereid op een studie in het gebied van de natuurwetenschappen zoals Burgerlijk Ingenieur, Bio-ingenieur, Industrieel Ingenieur, Geneeskunde, Tandheelkunde, Farmaceutische Wetenschappen, enz.

Het merendeel van onze leerlingen kiest voor Geneeskunde of Ingenieurswetenschappen. Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar www.onderwijskiezer.be.

Natuurwetenschappen (D) in het vernieuwde 3de jaar

Je kiest voor Natuurwetenschappen in de doorstroomfinaliteit als …

Lessentabel

Vakken 3de jaar 4de jaar**
Richtingspecifieke vorming
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Wiskunde 5 5
Algemene vorming
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
MEAV* 1 -
Complementaire vorming 3de jaar
T+ 1 -
Carrousel 1 -
Complementaire vorming 4de jaar
Nog te bepalen - 4
Totaal aantal lesuren per week 32 32

*Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

**Vanaf schooljaar 2022 – 2023

Richtingspecifieke vorming

Biologie

In biologie bestudeer je de eigenschappen van levende systemen en de biodiversiteit. Je krijgt inzicht in de structuur en het belang van micro-organismen en virussen.

Chemie

In chemie krijg je eerst inzichten in de bouw, de structuur en de eigenschappen van materie. Vervolgens bestudeer je de wisselwerking tussen materie en energie van eenvoudige neutralisatiereacties tot eenvoudige redoxvergelijkingen. Je leert verbanden te zien tussen de structuur en de eigenschappen van stoffen zoals polariteit.

Fysica

In dit richtingsvak bestudeer je kracht en beweging in al hun aspecten. Dan onderzoek je de structuur en de eigenschappen van materie door o.a. het concept druk en de ideale gaswet te gebruiken om verschijnselen en toepassingen te verklaren. Vervolgens verdiep je je in energie om ten slotte het optische fenomeen straling te verklaren.

Algemene vorming

MEAV

Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

We opteren hier voor een doorschuifsysteem met volgende modules die gedurende het schooljaar aan bod zullen komen:

Project X houdt in dat we, als school, iets willen terugdoen voor de maatschappij. Door de burgerzin van onze leerlingen aan te wakkeren, willen we ons warm hart tonen in het rusthuis, de kleuterklas, bij Bindkracht, enz.

Complementaire vorming 3de jaar

We kiezen bewust voor enerzijds een lesuur T+ voor elke leerling in het 3de jaar en anderzijds voor een lesuur Carrousel.

T+

Dit lesuur zal door één van beide klastitularissen gegeven worden. Het doel is om gedurende het hele schooljaar verschillende aspecten aan bod te laten komen zoals het leren werken met de agenda, leren leren, leren plannen, studiebegeleiding, maar ook efficiënt werken met de laptop op school …

In dit lesuur zullen leerplandoelen van zowel het gemeenschappelijk funderend leerplan als van het gemeenschappelijk leerplan ICT behaald worden.

Carrousel

Volgende interessante modules zullen in een doorschuifsysteem aangeboden worden:

Natuurwetenschappen (D) in het 4de jaar

Je kiest voor Natuurwetenschappen als …

Wat zijn je opties in de 3de graad?

Vind je de component wiskunde en/of wetenschappen te zwaar? Wat zijn dan je opties in de 3de graad?

Lessentabel 4de jaar (schooljaar 2021 - 2022)

Vakken 4de jaar
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 1
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Informatica 1
Muzikale opvoeding 1
Totaal aantal uren 32