Moderne Talen (D)


Je kiest voor een richting binnen het domein Taal & Cultuur als ...

Moderne Talen is een volledig nieuwe studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. In deze finaliteit zitten de studierichtingen die je zeer goed voorbereiden op een studie in het hoger onderwijs of aan de universiteit.

Je keist voor Moderne Talen als...

Voorkennis?

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig vanuit de 1ste graad. Het is wel belangrijk om een interesse in talen te combineren met een goede studie-inzet en -motivatie. Je bent niet bang van een stevige brok moderne vreemde talen, aangevuld met een brede algemene vorming.

Situering in de doorstroomfinaliteit

Er zijn voor de richting Moderne Talen in de 2de graad geen aanverwante studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit of eender welke andere finaliteit binnen onze school.

Wat na deze studierichting?

In de 3de graad kan je doorstromen naar Economie-Moderne Talen, Moderne Talen– Wetenschappen of Taal- en Communicatiewetenschappen.

Na de 3de graad zal je vanuit je interesses vooral kiezen voor studierichtingen met de focus op talen zoals Taal- en Letterkunde en Toegepaste Taalkunde. Ook richtingen binnen de sociale wetenschappen zoals Politieke en Sociale Wetenschappen, Rechten, Criminologische Wetenschappen, Handelswetenschappen, Bedrijfskunde, Communicatiemanagement en het onderwijs behoren tot je keuzemogelijkheden.

Voor de leerlingen die afstuderen in Moderne Talen-Wetenschappen, wordt deze keuzelijst nog uitgebreid met studierichtingen binnen de natuurwetenschappen, zoals Architectuur, Industriële Wetenschappen, Biotechniek, Biomedische Wetenschappen, Sociale Gezondheidswetenschappen, en studierichtingen binnen de gezondheidszorg.

Lessentabel

Vakken 3de jaar 4de jaar**
Richtingspecifieke vorming
Nederlands 5 4
Engels 3 3
Frans 5 4
Duits - 2
Communicatiewetenschappen 1 2
Wiskunde 4 4
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
MEAV* 1 -
Complementaire vorming 3de jaar
T+ 1 -
Carrousel 1 -
Duits 1 -
Complementaire vorming 4de jaar
Nog te bepalen - 3
Totaal aantal lesuren per week 32 32

*Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

**Vanaf schooljaar 2022 – 2023.

OPGELET: De richting Moderne Talen wordt enkel ingericht als er minstens 10 leerlingen zich hiervoor inschrijven.

Richtingspecifieke vorming

Nederlands

In het vak Nederlands worden alle aspecten van communicatie en informatie, literatuur, identiteit van en diversiteit in taal, taalgebruik en -systematiek zeer grondig geanalyseerd en bestudeerd. In geen enkele andere studierichting wordt er zo diep ingegaan op de wondere wereld van het Nederlands.

Engels en Frans

Ook in de richtingsvakken Engels en Frans worden de communicatie, de literatuur en het taalsysteem onder de loep genomen en geanalyseerd. Hierbij wordt ook extra aandacht besteed aan grammatica, poëzie en woordkennis. Je leert je goed uitdrukken met de juiste woorden in deze moderne vreemde talen.

Communicatiewetenschappen

Dit vak is volledig nieuw en hierin zullen de leerlingen:

Algemene vorming

MEAV

Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

We opteren hier voor een doorschuifsysteem met volgende modules die gedurende het schooljaar aan bod zullen komen:

Project X houdt in dat we, als school, iets willen terugdoen voor de maatschappij. Door de burgerzin van onze leerlingen aan te wakkeren, willen we ons warm hart tonen in het rusthuis, de kleuterklas, bij Bindkracht, enz.

Complementaire vorming 3de jaar

We kiezen bewust voor zowel een lesuur T+ voor elke leerling in het 3de jaar, een lesuur Carrousel als voor een uur Duits.

T+

Dit lesuur zal door één van beide klastitularissen gegeven worden. Het doel is om gedurende het hele schooljaar verschillende aspecten aan bod te laten komen zoals het leren werken met de agenda, leren leren, leren plannen, studiebegeleiding, maar ook efficiënt werken met de laptop op school …

In dit lesuur zullen leerplandoelen van zowel het gemeenschappelijk funderend leerplan als van het gemeenschappelijk leerplan ICT behaald worden.

Carrousel

Volgende interessante modules zullen in een doorschuifsysteem aangeboden worden:

Duits

In dit lesuur zal er op een zeer toegankelijke en speelse manier kennis worden gemaakt met de Duitse taal en cultuur.

Met dit lesuur willen we de richting Moderne Talen duidelijker profileren ten opzichte van de andere studierichtingen. Dit wil echter niet zeggen dat overschakelen van of naar deze richting niet meer mogelijk is. De ontwikkeling van leerlingen doorheen de 2de graad verloopt soms onvoorspelbaar. Daarom is het belangrijk dat onze school de mogelijkheden en de kansen van de leerlingen zo ruim mogelijk houdt.