Latijn (D)


Je kiest voor een richting binnen het domein Taal & Cultuur als ...

Inhoud

Latijn is een studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. In deze finaliteit zitten de studierichtingen die je zeer goed voorbereiden op een studie in het hoger onderwijs of aan de universiteit.

Je kiest voor Latijn als...

Voorkennis

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig vanuit de 1ste graad. Het is wel belangrijk om een interesse in Latijn te combineren met een goede studie-inzet en -motivatie. Je bent niet bang van een stevige brok Latijn en wiskunde, aangevuld met een brede kennis algemene vorming voor de talen.

Situering in de doorstroomfinaliteit

Er zijn voor de richting Latijn in de 2de graad geen aanverwante studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit of eender welke andere finaliteit binnen onze school.

Wat na deze studierichting?

In de 3de graad ben je de enige die kan doorstromen naar Latijn-Wiskunde of Latijn-Moderne Talen. Uiteraard kan je met je unieke, zeer brede en sterke algemene vorming ook alle andere studierichtingen aanvatten in de 3de graad.

Na de 3de graad heb je de keuze uit een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. In feite behoren alle hogere opleidingen tot jouw mogelijkheden en maak je best een keuze op basis van je interesses.

Vele leerlingen van onze school hebben reeds met succes een ingenieursstudie zoals Burgerlijk Ingenieur of Handelsingenieur afgerond. Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar www.onderwijskiezer.be.

Lessentabel

Vakken 3de jaar 4de jaar**
Richtingspecifieke vorming
Latijn 5 5
Wiskunde 5 5
Algemene vorming
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
MEAV* 1 -
Complementaire vorming 3de jaar
T+ 1 -
Carrousel 1 -
Complementaire vorming 4de jaar
Nog te bepalen - 3
Totaal aantal lesuren per week 32 32

*Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

**Vanaf schooljaar 2022 – 2023.

Richtingspecifieke vorming

Latijn

In het richtingsvak Latijn verdiept men zich in de Latijnse taal door …

Algemene vorming

MEAV

Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

We opteren hier voor een doorschuifsysteem met volgende modules die gedurende het schooljaar aan bod zullen komen:

Project X houdt in dat we, als school, iets willen terugdoen voor de maatschappij. Door de burgerzin van onze leerlingen aan te wakkeren, willen we ons warm hart tonen in het rusthuis, de kleuterklas, bij Bindkracht, enz.

Complementaire vorming 3de jaar

We kiezen bewust voor enerzijds een lesuur T+ voor elke leerling in het 3de jaar en anderzijds voor een lesuur Carrousel.

T+

Dit lesuur zal door één van beide klastitularissen gegeven worden. Het doel is om gedurende het hele schooljaar verschillende aspecten aan bod te laten komen zoals het leren werken met de agenda, leren leren, leren plannen, studiebegeleiding, maar ook efficiënt werken met de laptop op school …

In dit lesuur zullen leerplandoelen van zowel het gemeenschappelijk funderend leerplan als van het gemeenschappelijk leerplan ICT behaald worden.

Carrousel

Volgende interessante modules zullen in een doorschuifsysteem aangeboden worden:

Latijn (D) in het 4de jaar

Lessentabel (schooljaar 2021 - 2022)

Vakken Latijn Optie Talen Latijn Optie Wiskunde
Latijn 5 5
Wiskunde 4 5
Nederlands 4 4
Frans 4 3
Engels 2 3
Duits 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Informatica 1 1
Muzikale opvoeding 1 1
Totaal aantal uren 32 32

Je kiest voor Latijn Optie Talen met 4 uur wiskunde als …

Je kiest voor Latijn Optie Wiskunde met 5 uur wiskunde als …

Wat zijn je opties in de 3de graad?

Vind je de component Latijn en/of Wiskunde te zwaar? Wat zijn dan je opties in de 3de graad?