Humane Wetenschappen (D)


Inhoud

Humane Wetenschappen is een studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. In deze finaliteit zitten de studierichtingen die je zeer goed voorbereiden op een studie in het hoger onderwijs of aan de universiteit.

Je kiest voor Humane Wetenschappen als …

Voorkennis

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig vanuit de 1ste graad. Het is wel belangrijk om een interesse in mens en maatschappij te combineren met een goede studie-inzet en motivatie. Je ziet de combinatie van een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie als een uitdaging.

Situering in de doorstroomfinaliteit

De richting Humane Wetenschappen is inhoudelijk verwant aan de richting Maatschappij- en Welzijnswetenschappen uit de domeingebonden doorstroomfinaliteit. In Humane Wetenschappen krijg je minder uren om dezelfde doelen te behalen. De verwachtingen voor de algemene vorming en meer specifiek voor Nederlands, Frans, Engels en Geschiedenis liggen dan ook hoger dan in de domeingebonden studierichting.

Wat na deze studierichting?

In de 3de graad stroom je door naar de studierichting Humane Wetenschappen in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit of naar Welzijnswetenschappen in de domeingebonden doorstroomfinaliteit.

Na de 3de graad kies je vooral studierichtingen binnen de geesteswetenschappen zoals Geschiedenis of Archeologie, binnen de natuurwetenschappen zoals de gezondheidszorg, binnen de sociale wetenschappen zoals Psychologische Wetenschappen, Politieke en Sociale Wetenschappen, Rechten, Criminologische Wetenschappen, maar ook Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.

Het merendeel van onze leerlingen kiest hier voor een opleiding in de sociale wetenschappen zoals Psychologie, Rechten, Criminologie en Onderwijs. Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar www.onderwijskiezer.be.

Humane Wetenschappen (D)


Je kiest voor Humane Wetenschappen in de doorstroomfinaliteit als …

Lessentabel Humane Wetenschappen

Vakken 3de jaar 4de jaar**
Richtingspecifieke vorming
Filosofie 1 2
Sociologie & Psychologie 3 3
Kunstbeschouwing 1 2
Wiskunde 4 4
Algemene vorming
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
MEAV* 1 -
Complementaire vorming 3de jaar
T+ 1 -
Complementaire vorming 4de jaar
Nog te bepalen - 1
Totaal aantal lesuren per week 32 32

*Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

**Vanaf schooljaar 2022 – 2023.

Richtingspecifieke vorming

Filosofie

In dit richtingsvak leer je nadenken over wie je bent, over de wereld en de kennis van de wereld, over goed en kwaad en over de zin van het leven. Grote filosofen begeleiden je in de nieuwe wereld van de filosofie.

Sociologie & Psychologie

In Sociologie komen inhouden zoals culturen, sociale structuren en rollenconflicten, socialisatie in de hedendaagse maatschappij aan bod.

In het psychologisch luik ga je de mens en zijn ontwikkeling van nabij bestuderen. Hoe wordt een persoonlijkheid gevormd? Je analyseert de communicatie en het sociaal gedrag van de mens in interactie met anderen.

Kunstbeschouwing

Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken te analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Je ervaart hoe je kunst kan waarderen en integreren in je persoonlijke ontwikkeling.

Algemene vorming

MEAV

Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

We opteren hier voor een doorschuifsysteem met volgende modules die gedurende het schooljaar aan bod zullen komen:

Project X houdt in dat we, als school, iets willen terugdoen voor de maatschappij. Door de burgerzin van onze leerlingen aan te wakkeren, willen we ons warm hart tonen in het rusthuis, de kleuterklas, bij Bindkracht, enz.

Complementaire vorming 3de jaar

We kiezen bewust voor enerzijds een uur T+ voor elke leerling in het 3de jaar.

T+

Dit lesuur zal door één van beide klastitularissen gegeven worden. Het doel is om gedurende het hele schooljaar verschillende aspecten aan bod te laten komen zoals het leren werken met de agenda, leren leren, leren plannen, studiebegeleiding, maar ook efficiënt werken met de laptop op school …

In dit lesuur zullen leerplandoelen van zowel het gemeenschappelijk funderend leerplan als van het gemeenschappelijk leerplan ICT behaald worden.

Lessentabel 4de jaar (schooljaar 2021 - 2022)

Vakken 4de jaar
Gedragswetenschappen 3
Cultuurwetenschappen 2
Wiskunde 4
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Duits 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Informatica 1
Muzikale opvoeding 1
Totaal aantal uren 32

Wat zijn je opties in de 3de graad?