Domein Economie & Organisatie

Economische Wetenschappen (D) Bedrijfswetenschappen (D) Bedrijf & Organisatie (D/A) Organisatie & Logistiek (A)

Je kiest voor een richting binnen het domein Economie & Organisatie als ...

Economische Wetenschappen (D)

Inhoud

Economische wetenschappen is een studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. In deze finaliteit zitten de studierichtingen die je zeer goed voorbereiden op een studie in het hoger onderwijs of aan de universiteit.

Je kiest voor Economische Wetenschappen als …

Voorkennis

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig vanuit de 1ste graad. Het is wel belangrijk om een interesse in economie te combineren met een goede studie-inzet en motivatie. Je bent niet bang van een stevige brok economie en wiskunde, aangevuld met een brede kennis algemene vorming voor de talen.

Situering in de doorstroomfinaliteit

De richting Economische Wetenschappen is inhoudelijk verwant met de richting Bedrijfswetenschappen uit de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Ze hebben hetzelfde leerplan voor het hoofdvak economie, maar het verschil zit in het aantal lesuren. In Economische Wetenschappen krijg je minder uren om dezelfde doelen te behalen. Ook het pakket wiskunde is beduidend zwaarder. Daar bovenop liggen de verwachtingen voor de algemene vorming en meer specifiek voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis hoger.

Wat na deze studierichting?

In de 3de graad stroom je door naar de studierichtingen Economie-Moderne Talen, Economie-Wiskunde of Bedrijfswetenschappen.

Na de 3de graad heb je de keuze uit een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen in de sociale wetenschappen, in de geesteswetenschappen (na Economie-Moderne talen) en in de natuurwetenschappen (na Economie-Wiskunde).

Het merendeel van onze leerlingen kiest voor een economische richting zoals Handelsingenieur, Toegepaste Economische Wetenschappen of Handelswetenschappen. Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar www.onderwijskiezer.be.

Lessentabel Economische Wetenschappen

Vakken 3de jaar 4de jaar**
Richtingspecifieke vorming
Economie 4 4
Wiskunde 5 5
Algemene vorming
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
MEAV* 1 -
Complementaire vorming 3de jaar
T+ 1 -
Complementaire vorming 4de jaar
Nog te bepalen - 3
Totaal aantal lesuren per week 32 32

*Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

**Vanaf schooljaar 2022 – 2023.

Richtingspecifieke vorming

Economie

In het richtingsvak economie komen volgende grote onderdelen aan bod:

Deze inhouden kunnen enkel gezien worden mits de ondersteuning van ICT-kennis en vaardigheden.

Algemene vorming

MEAV

Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

We opteren hier voor een doorschuifsysteem met volgende modules die gedurende het schooljaar aan bod zullen komen:

Project X houdt in dat we, als school, iets willen terugdoen voor de maatschappij. Door de burgerzin van onze leerlingen aan te wakkeren, willen we ons warm hart tonen in het rusthuis, de kleuterklas, bij Bindkracht, enz.

Complementaire vorming 3de jaar

We kiezen bewust voor een uur T+ voor elke leerling in het 3de jaar.

T+

Dit lesuur zal door één van beide klastitularissen gegeven worden. Het doel is om gedurende het hele schooljaar verschillende aspecten aan bod te laten komen zoals het leren werken met de agenda, leren leren, leren plannen, studiebegeleiding, maar ook efficiënt werken met de laptop op school …

In dit lesuur zullen leerplandoelen van zowel het gemeenschappelijk funderend leerplan als van het gemeenschappelijk leerplan ICT behaald worden.

Lessentabel Economie 4dejaar (schooljaar 2021 - 2022)

Vakken Economie Optie Talen Economie Optie Wiskunde
Economie 4 4
Wiskunde 4 5
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Duits 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Informatica 1 1
Muzikale opvoeding 1 1
Totaal aantal uren 32 32

Je kiest voor Economische Wetenschappen Optie Talen met 4 uur wiskunde als …

Je kiest voor Economische Wetenschappen Optie Wiskunde met 5 uur wiskunde als …

Wat zijn de opties in de 3de graad?

Vind je de component Economie en/of Wiskunde te zwaar? Wat zijn dan je opties in de 3de graad?