Bedrijf & Organisatie (D/A)


Inhoud

Bedrijf & Organisatie is een studierichting in de dubbele finaliteit. Met de keuze voor een studierichting uit deze D/A-finaliteit word je enerzijds goed voorbereid op een professionele academische bachelor aan een hogeschool en anderzijds klaargestoomd om succesvol op de arbeidsmarkt te komen.

Je kiest voor Bedrijf & Organisatie als …

Voorkennis

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig vanuit de 1ste graad. Je profileert je als een all-round leerling. Zo heb je niet alleen een grote interesse in de praktische organisatie van een bedrijf, maar leg je ook graag contacten met andere mensen.

Situering in de dubbele finaliteit

De richting Bedrijf & Organisatie is inhoudelijk verwant met de richtingen Bedrijfsorganisatie, Commerciële Organisatie en Internationale Handel en Logistiek in de 3de graad. Doch deze samenhang is louter indicatief omdat leerlingen in de 2de graad zich nog verder moeten ontwikkelen. Daarom geven we deze leerlingen een brede vorming zodat ze nog zoveel mogelijk kansen hebben.

De algemene vorming in deze dubbele finaliteit is merkelijk minder zwaar dan deze in de doorstroomfinaliteit en bevat een basispakket wiskunde van 3 lesuren. De focus in Bedrijf & Organisatie ligt dus zeer duidelijk op de 8 +1 lesuren bedrijfseconomie. Leerlingen zijn na deze studierichting in staat om op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier te communiceren, te adviseren en te begeleiden.

Wat na deze studierichting?

Na de 2de graad heb je de keuze uit Bedrijfsorganisatie, Commerciële Organisatie, Internationale Handel en Logistiek of een andere studierichting in de dubbele finaliteit.

Na de 3de graad heb je twee mogelijkheden. Ofwel ga je verder studeren ofwel ga je werken.

Als je wil verder studeren, zijn er een aantal professionele bacheloropleidingen zoals Marketing, Accountancy & Fiscaliteit, Rechtspraktijk of Office Management die goed aansluiten bij deze studierichting. Je kan ook doorstromen naar een Se-n-Se (7de jaar) of een graduaatsopleiding.

De richting Bedrijf & Organisatie bereidt je ook zeer goed voor op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van je keuze in de 3de graad, behaal je de beroepskwalificatie boekhoudkundig assistent, HR-assistent, commercieel assistent en/of medewerker nationaal en internationaal goederenvervoer.

Lessentabel Bedrijf & Organisatie

Vakken 3de jaar 4de jaar**
Richtingspecifieke vorming
Bedrijfseconomie 8 9
Wiskunde 3 3
Algemene vorming
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
MEAV* 1 -
Complementaire vorming 3de jaar
T+ 1 -
Bedrijfseconomie 1 -
Complementaire vorming 4de jaar
Nog te bepalen - 3
Totaal aantal lesuren per week 32 32

*Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

**Vanaf schooljaar 2022 – 2023.

Richtingspecifieke vorming

Bedrijfseconomie

In het richtingsvak bedrijfseconomie komen volgende grote onderdelen aan bod:

Algemene vorming

MEAV

Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

We opteren hier voor een doorschuifsysteem met volgende modules die gedurende het schooljaar aan bod zullen komen:

Project X houdt in dat we, als school, iets willen terugdoen voor de maatschappij. Door de burgerzin van onze leerlingen aan te wakkeren, willen we ons warm hart tonen in het rusthuis, de kleuterklas, bij Bindkracht, enz.

Complementaire vorming 3de jaar

We kiezen bewust voor enerzijds een uur T+ voor elke leerling in het 3de jaar en anderzijds voor een extra lesuur Bedrijfseconomie.

T+

Dit lesuur zal door één van beide klastitularissen gegeven worden. Het doel is om gedurende het hele schooljaar verschillende aspecten aan bod te laten komen zoals het leren werken met de agenda, leren leren, leren plannen, studiebegeleiding, maar ook efficiënt werken met de laptop op school …

In dit lesuur zullen leerplandoelen van zowel het gemeenschappelijk funderend leerplan als van het gemeenschappelijk leerplan ICT behaald worden.

Bedrijfseconomie

Door dit extra lesuur in te lassen, krijgen de leerlingen meer de kans om gedurende het schooljaar deel te nemen aan enkele interessante projecten in het kader van bedrijfseconomie. Zo komt er ook meer ruimte om de theorie om te zetten in praktijk.

Lessentabel Marketing & Management (Handel) in het 4de jaar (schooljaar 2021 - 2022)

Vakken Marketing & Management
Bedrijfseconomie 6
Toegepaste informatica 3
Wiskunde 4
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Duits 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Muzikale opvoeding 1
Totaal aantal lesuren per week 32

Wat zijn je opties in de 3de graad?

Vind je de richting Marketing & Management nog te zwaar? Wat zijn dan je opties in de 3de graad?