De schoolraad

Samenwerking tussen school en de ouders

Wij hebben ervoor gekozen om onze geïnteresseerde ouders onmiddellijk op te nemen in onze schoolraad in plaats van nog een aparte vergadering oudervereniging in te plannen.

Wat is de schoolraad?

Wettelijk kader:

De schoolraad is decretaal opgelegd sinds 1 april 2005 en vervangt de vroegere participatieraad.

De schoolraad in onze school

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem, informeert de schoolraad en geeft hem inzage in documenten over (de voorbereiding van) een eindbeslissing. Die eindbeslissing zelf komt de inrichtende macht toe. Het decreet legt minimale bevoegdheden vast.

De schoolraad geeft advies over:

De schoolraad wordt geïnformeerd over:

De schoolraad geeft zijn akkoord over: