De Ouderwerkgroep

Wie zijn wij?

Wij zijn ouders die een helpende hand aanbieden bij schoolse evenementen of zelf activiteiten bedenken ten voordele van de Middenschool.
Elke 6 weken komen we samen voor een gezellige babbel en denken we na over mogelijke initiatieven. Ook delen we ervaringen uit als ouder in de zoektocht om zoon/dochter zelfstandig te laten studeren, het omgaan met de proefwerkenstress, de keuze tussen de studierichtingen,…
Ons team bestaat dit schooljaar uit 11 enthousiaste ouders.  

Wat zijn onze doelstellingen ?

Langs deze weg willen we jullie informeren over onze activiteiten. Met de opbrengst gaan we extra banken kopen voor op de speelplaats. Zo dragen we als ouder ons steentje bij om van de Middenschool een nog ‘warmere’ school te maken waar onze kinderen graag naar toe komen!

Onze activiteiten :

Koeken verkoop Lotus & Milka
          
Mini kerstmarkt oudercontact

21 januari : Crea-avond

9 februari : Veilig online: gespreksavond voor ouders en leerlingen

               4 en 5 maart: Opendeur


Via deze weg hopen wij jullie verder te informeren over onze toekomstige plannen.
Volg onze zeker op!

De schoolraad

Samenwerking tussen school en de ouders

Wij hebben ervoor gekozen om onze geïnteresseerde ouders onmiddellijk op te nemen in onze schoolraad in plaats van nog een aparte vergadering oudervereniging in te plannen.

Wat is de schoolraad?

Wettelijk kader:

De schoolraad is decretaal opgelegd sinds 1 april 2005 en vervangt de vroegere participatieraad.

De schoolraad in onze school

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem, informeert de schoolraad en geeft hem inzage in documenten over (de voorbereiding van) een eindbeslissing. Die eindbeslissing zelf komt de inrichtende macht toe. Het decreet legt minimale bevoegdheden vast.

De schoolraad geeft advies over:

De schoolraad wordt geïnformeerd over:

De schoolraad geeft zijn akkoord over: