Schoolbestuur

Het Schoolbestuur (vroeger Inrichtende Macht genoemd) is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, zorgt voor een goed verloop van het onderwijs en draagt de eindverantwoordelijkheid.

Adres

Katholiek Onderwijs Landen vzw (KOL)
Molenbergstraat 25
3400 Landen
Tel 011 88 17 55

Leden van de Raad van Bestuur

Spreekuur elke vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

Bovenbouw Sint-Gertrudis
Molenbergstraat 25
3400 Landen
Lokaal 047 (gelijkvloers)
Telefonische afspraak 011 88 17 55

Klokkenluidersregeling

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement een nieuw decreet goedgekeurd dat onderwijspersoneel toelaat om onregelmatigheden binnen de onderwijsinstelling te melden zonder angst voor represailles. Op deze manier zet de Vlaamse overheid een Europese richtlijn om in Vlaamse regelgeving.

Contacteer het intern meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Meer informatie vind je op deze pagina.