Praktische informatie

Welkom op ons internaat

Je denkt eraan om bij ons op internaat te komen. Misschien ben je al ingeschreven, welkom! Ons internaat is een gemengd internaat, een tweede thuis voor jongeren van 10 tot 18 jaar. Bij ons is iedereen welkom, ongeacht de school waar je naartoe gaat.

Kostprijs

Het kostgeld voor internaat bedraagt 2500 euro op jaarbasis. Dit bedrag moet in drie schijven betaald worden via het rekeningnummer BE98 4533 0200 0193:

  1. Moment van inschrijven: € 200;
  2. Voor 15 september: € 1300;
  3. Voor 15 februari: € 1000;

Het kostgeld omvat:

Leerlingen die later wensen in te stappen, dienen contact op te nemen met de beheerder van ons internaat voor het berekenen van de kostprijs.

Voorzieningen

Kamer

Elke intern krijgt een eigen kamer. Elke kamer is voorzien van een bed, kleerkast, bureau met stoel, lavabo met spiegel en prikbord. De leerling mag zelf ook meubels meebrengen, maar het internaat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan deze meubels. De muren en deuren van de kamers mogen niet beschildeld worden en posters mogen enkel opgehangen worden op het daarvoor voorziene prikbord.

In de gemeenschappelijke sanitaire ruimte kunnen de leerlingen naar het toilet gaan en douchen.

Sanitaire ruimte

Zowel de jongens als de meisjes hebben hun eigen sanitaire ruimte waar ze naar toilet kunnen gaan en zichzelf douchen.

Ontspanningsruimte

In de gemeenschappelijke ontspanningsruimte kunnen de internen tv kijken, gezelschapsspelen spelen, biljarten, ... Er worden ook wekelijks (sport)activiteiten voorzien door onze opvoed(st)ers.

Uiteraard verwachten we van onze internen dat ze respectvol omgaan met de door ons aangebode voorzieningen.

Wat moet je zelf meebrengen?

Aanwezigheden en toelatingen

Het internaat is open van maandag 15.35 uur tot vrijdag 09.00 uur. Op de vrije dagen, gedurende het weekend en tijdens de schoolvakanties is het internaat gesloten. De internen worden in het internaat verwacht onmiddellijk na de laatste les en omgekeerd gaan ze vanuit het internaat rechtstreeks naar de school.

Indien men wegens ziekte of andere activiteiten niet op internaat aanwezig kan zijn dienen de ouders steeds een mail te sturen naar de opvoeders op internaat@kolanden.be.

Het internaat kan geen verantwoordelijkheid dragen voor internen die zich aan het toezicht onttrekken of die zonder toelating het internaat verlaten tijdens de internaatsuren, noch voor of noch na schooltijd.