Inschrijven

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het reglement van het internaat. Dit betekent dat je niet telefonisch of via mail ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. Na lezing worden het pedagogisch project en het internaatsreglement ondertekend ter goedkeuring door ouders en intern. Neem (telefonisch) contact met ons op om een afspraak te maken. U kan ons contacteren via 011 49 45 33.