Taal & cultuur: Latijn (3de graad)

Inhoud

Je kiest voor Latijn ...

Latijn - Talen

Je kiest voor Latijn - Talen …

Wat zijn je opties na het secundair onderwijs?

Latijn - Wiskunde

Je kiest voor Latijn - Wiskunde …

Wat zijn je opties na het secundair onderwijs?

Lessentabel Latijn 3de graad

Vakken 5de jaar 6de jaar
Latijn - Talen
3 u. wisk
Latijn - Wisk.
6 u. wisk
Latijn - Talen
3 u. wisk
Latijn - Wisk.
6 u. wisk
Latijn 4 4 4 4
Wiskunde 3 6 3 6
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 3 4 3
Engels 3 2 3 2
Duits 3 1 3 1
Godsdienst 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2
Esthetica 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Biologie - 1 - 1
Chemie - 1 - 1
Fysica - 1 - 1
Natuurwetenschappen 2 - 2 -
Mens & Samenleving/
Verdieping Frans
1 - - -
Filosofie/
Verdieping Engels
- - 1 -
Mens & Samenleving/
Verdieping Wiskunde
- 1 - -
Filosofie/
Verdieping Wiskunde
- - - 1
Totaal aantal uren 32 32 32 32