Studierichtingen 2de graad ASO

Economie

Latijn

Wetenschappen

Humane wetenschappen

Studierichtingen 2de graad TSO

Marketing en management

Studierichtingen 3de graad ASO

Economie - Wiskunde

Economie - Moderne talen

Latijn - Wiskunde

Latijn - Moderne talen

Wetenschappen - Wiskunde

Humane wetenschappen

Studierichtingen 3de graad TSO

Marketing en management