De modernisering van het secundair onderwijs

In de eerste graad heb je vooral een brede gemeenschappelijke vorming gekregen. In het 2e jaar koos je voor de basisoptie waar op dat moment je interesse naar uitging.

In het 3e jaar ga je voor het eerst echt kiezen voor een bepaalde studierichting. Zoals je wellicht al weet, heeft het Departement Onderwijs in Vlaanderen gekozen om het secundair onderwijs te hervormen. Alhoewel de modernisering van het onderwijs pas in het schooljaar 2021 – 2022 zijn intrede doet in de Bovenbouw, kiezen wij er nu al bewust voor om onze studierichtingen in te passen in de nieuwe structuur.

Wat houdt de modernisering van het onderwijs is? Een korte schets.

De overheidsverstrekkers hanteren momenteel in het studieaanbod van de 2e en de 3e graad enkele algemene principes. Deze zijn het profiel van de leerling, de transparantie van de verschillende richtingen, het studieaanbod moet coherent en rationeel zijn, het kiest voor een getrapte studiekeuze en de inclusiegedachte en de maatschappelijke participatie is van belang.

Zo heeft het Departement Onderwijs gekozen voor een ordeningskader met daarin 5 studiedomeinen, nl. Talen, Economie, Kunst, Maatschappij en STEM. Op die manier hoopt men aan de hand van het profiel van de leerling, deze leerling naar het juiste studiedomein te oriënteren. Eens een leerling in het correcte studiedomein zit, beschikt deze over de volledige breedte van inhoudelijke verwante studierichtingen.

Naargelang de gevolgde studierichting binnen een domein, heeft de leerling 3 mogelijke perspectieven nl. Doorstoomfinaliteit (D), Dubbele finaliteit (D+A) en Arbeidsgerichte finaliteit (A).

Het uitgangspunt dat de overheid hierbij hanteert is in de eerste graad een studiekeuze die vooral observerend en oriënterend is. In de tweede graad een studierichting die voldoende breed is waarbij de keuze van het domein door de interesse van de leerling bepaald wordt en de finaliteit door het abstractievermogen van de leerling. In de derde graad tenslotte, zal de studiekeuze sterker en fijnmaziger geprofileerd worden naar inhoud en finaliteit.

Elke studierichting heeft een unieke plaats gekregen binnen een studiedomein en finaliteit op basis van de globale abstractiegraad en de inhoudelijke klemtonen.

Studierichtingen 2e graad

Ons studieaanbod voor de 2e graad ziet er voortaan uit als volgt:

Domein

Doorstroom

Dubbele Finaliteit

Taal & Cultuur

Latijn

Moderne talen

 

STEM

Natuurwetenschappen

 

Economie & Organisatie

Economische Wetenschappen

M&M

Maatschappij & Welzijn

Humane Wetenschappen

 

Je kiest voor een Doorstroomfinaliteit als …

 Je kiest voor een Dubbele finaliteit als …

Studierichtingen 3e graad

In de derde graad zien we meer geprofileerde studierichtingen. Richtingen met een finaliteit Doorstroom (D) beogen dat de leerling kan doorstromen naar een Academische Bachelor (Aba) met een Master als vervolg of een Professionele Bachelor (Pba).

Richtingen met een Dubbele finaliteit (D+A) hebben reeds meer links met de arbeidsmarkt en de leerling kan doorstromen naar een Professionele Bachelor (Pba) of naar de arbeidsmarkt.

En voor de 3e graad wordt dit:

Domein

Doorstroom

Dubbele Finaliteit

Taal & Cultuur

Latijn – Moderne Talen

Latijn - Wiskunde

 

STEM

Wetenschappen - Wiskunde

 

Economie & Organisatie

Economie – Moderne Talen

Economie - Wiskunde

M&M

Maatschappij & Welzijn

Humane Wetenschappen

 

De keuzemogelijkheden in de 3e graad

Domein Economie & Organisatie

Marketing en management

Domein Taal & Cultuur

Domein STEM

Domein Maatschappij & Welzijn