start nieuwe schooljaar

Beste ouder

Beste leerlingOok al is het vorige schooljaar afgerond, toch kijken we al even vooruit naar het volgende schooljaar. Zoals jullie wellicht al uit de media hebben opgevangen, zullen er vanaf september vier verschillende veiligheidsniveaus gelden, nl. groen, geel, oranje en rood, gaande van geen risico op besmetting (groen) naar een hoog risico (rood). Aan elk veiligheidsniveau worden specifieke veiligheidsmaatregelen gekoppeld.

Op dit moment lijkt het er op dat we het nieuwe schooljaar in september 2020 mogen opstarten in code geel (lage graad van besmettingsgevaar), waarbij een groot deel van de bestaande veiligheidsvoorschriften blijven gelden, zoals social distancing, hygiënemaatregelen en mondmaskers. Dit betekent ook dat alle leerlingen ouder dan 12 jaar, 4 van de 5 dagen naar school komen. De minister van Onderwijs en het Katholiek Onderwijs opteren voor afstandsonderwijs op woensdag zodat het aantal dagen contact met andere mensen met 20% beperkt wordt.
 

Pas midden augustus zullen we de uiteindelijke code kennen waarbinnen de school moet opstarten op 1 september. Voorlopig is het dus code geel maar we moeten realistisch zijn, ook een code oranje is mogelijk indien de besmettingsgraad verder blijft stijgen. In code oranje zal de ene helft van de klas in week 1 naar school gaan en de andere helft in week 2. Met de praktische uitwerking van code oranje zijn we nog volop bezig.

Wij willen het liefst een uurrooster opstellen dat haalbaar blijft gedurende het hele schooljaar en waarbij er niet voortdurend aanpassingen gedaan moeten worden.

Daarom hebben we er nu voor gekozen om op dinsdag en donderdag een extra 8e lesuur contactonderwijs op school te geven en op woensdag afstandsonderwijs enkel tijdens het 2e en het 3e lesuur. De eerste lesweek wijken we hier eenmalig vanaf omdat 1 september op dinsdag valt en er dus sowieso al maar 4 van de 5 weekdagen les is. Vanaf de 2e week begint de regeling met het afstandsonderwijs op woensdag. De 8e lesuren starten wel op 1 september!

In het opstellen van het uurrooster doen we ons uiterste best om de dagen met 8 lesuren zo gevarieerd mogelijk te maken. De vakken in afstandsonderwijs zullen steeds vakken met minstens 2 lesuren per week zijn. En in tegenstelling tot de derde trimester vorig schooljaar, wordt de onderwezen leerstof in afstandsonderwijs gelijkgesteld aan de onderwezen leerstof tijdens contactonderwijs op school.

Onze school hoopt op deze manier de belasting voor zowel de leerlingen als de leerkrachten te beperken om het lesgebeuren zo normaal mogelijk te laten functioneren.

Eind augustus krijgen jullie concrete informatie over hoe we effectief zullen starten op 1 september. Denk er ook aan dat jullie pas om 9.30u verwacht worden op de eerste schooldag. Om 8.35u verwelkomen we alle nieuwe leerlingen.

Tijdens het derde trimester vorig schooljaar hebben we ervaren dat het sociaal contact tussen de leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten van onschatbare waarde is. Wij willen als school alles in het werk zetten om aan al onze leerlingen zo veel mogelijk leerkansen te bieden én tegelijkertijd oog te blijven hebben voor adequate ondersteuning.

Mijn schoolteam en ikzelf bedanken jullie graag voor het vertrouwen in Bovenbouw Sint-Gertrudis en wensen jullie nog een fijne vakantie toe. We kijken ernaar uit om jullie op 1 september terug te zien.

 

Met vriendelijke groeten

Directie en schoolteam Bovenbouw Sint-Gertrudis