Nieuws

Modernisering van het onderwijs

In het schooljaar 2021 – 2022 doe de Modernisering zijn intrede in de Bovenbouw.

In de eerste graad heb je vooral een brede gemeenschappelijke vorming gekregen, waarbij je reeds een basisoptie koos waarin je geïnteresseerd bent.

In het 3e jaar kies je voor het eerst echt voor een bepaalde studierichting. Toch willen we ook daar jullie nog breed vormen om eventuele overgangen in de 3e graad vlotter te laten verlopen.

Wat houdt die modernisering van het onderwijs is? Een korte schets.

Het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid hanteert in zijn studieaanbod voor de bovenbouw volgende algemene principes:

Zo heeft het departement alle studierichtingen ondergebracht in een matrix met 8 studiedomeinen: Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn, STEM, Taal en Cultuur, Kunst en Creatie, Voeding en Horeca, Sport en Tuin- en Landbouw. Hierdoor hoopt men de leerling in eerste instantie te oriënteren naar het juiste studiedomein waar de interesse van de leerling ligt. Eens de leerling zijn studiedomein gekozen heeft, beschikt hij over een brede waaier aan studierichtingen binnen dit domein.

Naargelang de gevolgde studierichting binnen een domein, heeft de leerling drie mogelijke perspectieven:

Het uitgangspunt dat de overheid hierbij hanteert is:

  1. In de eerste graad moet de studiekeuze vooral observerend en oriënterend zijn
  2. In de tweede graad moet de gekozen studierichting nog voldoende breed zijn waarbij de keuze van het domein bepaald wordt door de interesse van de leerling en de finaliteit door het abstractievermogen van de leerling
  3. In de derde graad moet de studiekeuze sterker en fijnmaziger geprofileerd worden naar inhoud en finaliteit Elke studierichting heeft in de matrix een unieke plaats gekregen binnen een studiedomein en finaliteit op basis van de globale abstractiegraad en de inhoudelijke klemtonen.

Om meer inzicht te krijgen in die modernisering, verwijzen we graag naar het onderstaande filmpje:

Bekijk in deze presentatie hoe de modernisering in Bovenbouw Sint-Gertrudis eruit zal zien:

Laptopproject

In het KOL hebben we reeds 2 jaar geleden resoluut gekozen om de digitale trein niet te missen. Dit resulteerde in een samenwerking met de firma Signpost, die ondertussen honderden scholen voorzien hebben van duizenden laptops.

Twee jaar geleden zijn we gestart met het gratis ter beschikking stellen van een laptop voor de leerlingen van het eerste jaar. Dit viel samen met de intrede van de modernisering in het secundair onderwijs. Het mag gezegd worden dat wij, als enige school in Vlaanderen, deze originele formule voor de leerlingen van het eerste jaar gekozen hebben. En daar zijn we terecht trots op. Vorig jaar hebben dan alle leerlingen van het tweede, het derde én het vierde jaar een laptop gekocht via de school. Het feit dat we zeker kunnen zijn dat alle leerlingen over een zelfde toestel beschikten, maakte dat wij tijdens het afstandsonderwijs geen problemen ondervonden. Het switchen van fysieke lessen naar online lessen gebeurt organisch en is een vanzelfsprekendheid. Dat is toch wel zeer belangrijk in deze coronatijden. Ook het streamen van lessen voor leerlingen die in quarantaine geplaatst werden, kostte een minimale inspanning van de leerkrachten.

Vanaf komend schooljaar zullen alle tweedejaars leerlingen verplicht worden om een laptop te kopen/huurkopen. Deze zal dan dienst kunnen doen tot het einde van de schoolloopbaan van de leerling. De instromers in het 3e, 4e en 5e jaar worden eveneens verplicht om de aankoop te doen. Meer informatie vinden jullie in de infobrochure laptopproject BB 2021 – 2022.

D-day voor elke klas

Omdat we erg begaan zijn met het welzijn van onze leerlingen, hebben we sinds de krokusvakantie, voor elke klas een D-day georganiseerd. D-day is een dag zonder computer, zonder les om lekker te chillen en iets leuks te doen met de klasgenoten.

Eerst kwam de ganse 2e graad aan de beurt en dan volgde de 2e graad. De 2e graad maakte tiktoks, knutselden wolkjes die voor de zon komen hangen in de gang van de school. Hoe meer versoepelingen owv corona, hoe meer de zon weer zichtbaar zal zijn. Verder hebben ze aan bodypercusion gedaan, hebben ze een leuke wandeling gedaan en hadden ze tijd voor elkaar.

De 3e graad ging picknicken op het grasveld, maakte tijd om met elkaar te babbelen, ging lasershooten op het sportplein en speelde openluchtspellen.

Woordje van de directeur

Tijdens het schooljaar 2020 – 2021 hebben we samen vele watertjes doorzwommen. Eerst mochten wer gewoon naar school mits de maatregel dat er in de klassen een mondmasker gedragen werd. We leerden onze handen bij het begin van elk lesuur te ‘gellen’ met ontsmettingsgel. Daarna moest er ook op de speelplaats steeds een mondmasker gedragen worden, en maar goed ook, zo blijkt nu. Als we de balans tot nu toe opmaken dan mogen we best fier zijn dat we zeer weinig besmettingen gekend hebben gedurende het schooljaar. Dit is natuurlijk ook te danken aan het consequent ‘gellen’, afstand houden, mondmasker dragen van zowel de leerlingen als het personeel op school. Dikke merci hiervoor!

Eens te meer hebben we ook ervaren dat het sociaal contact tussen de leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten van onschatbare waarde is. Wij willen als school alles in het werk zetten om aan al onze leerlingen zo veel mogelijk leerkansen te bieden én tegelijkertijd oog te blijven hebben voor adequate ondersteuning. Daarom zullen er naast een D-day en een sportdag voor elke klas, ook uren georganiseerd worden om eventuele leerachterstanden in te halen.

Mijn schoolteam en ikzelf bedanken jullie graad voor het vertrouwen in Bovenbouw Sint-Gertrudis en wensen jullie allen een zeer goede gezondheid.

Met vriendelijke groeten

Nancy Snoekx