Natuurwetenschappen

Je kiest voor Natuurwetenschappen ...

Wat zijn je opties in de 3e graad?

Vind je de component wiskunde en/of wetenschappen te zwaar? Wat zijn dan je opties in de 3e graad?

Uiteraard moet er voldoende interesse en basiskennis zijn wat betreft het vak wiskunde vermits er 5 lesuren per week aan besteed worden.

Lessentabel Natuurwetenschappen 2e graad

Vakken

3e jaar

4e jaar

Wiskunde

5

5

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Fysica

2

2

Godsdienst

2

2

Geschiedenis

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Plastische opvoeding

1

 

Muzikale opvoeding

 

1

Informatica

1

1

Nederlands

4

4

Frans

4

4

Engels

3

3

Duits

 

1

TMC

 

1

 

STEM

1

 

 

Totaal aantal uren

32

32