Humane wetenschappen

Je kiest voor Humane Wetenschappen …

 

Wat zijn je opties na het secundair onderwijs?

 

Lessentabel 3e humane wetenschappen

Vakken

5e jaar

6e jaar

Cultuurwetenschappen

4

4

Gedragswetenschappen

4

4

Wiskunde

3

3

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

2

2

Godsdienst

2

2

Geschiedenis

2

2

Esthetica

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Ondersteuning Wiskunde

1

1

Ondersteuning Frans

1

1

Totaal aantal uren

32

32