Bedrijfswetenschappen (D)


Inhoud

Bedrijfswetenschappen is een richting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Deze studierichting bereidt specifiek voor op economisch gerichte opleidingen zowel aan de hogeschool als aan de universiteit.

Je kiest voor Bedrijfswetenschappen als …

Voorkennis

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig vanuit de 1ste graad. Het is wel belangrijk om een interesse voor economie te combineren met een goede studie-inzet en -motivatie. Je ziet een stevige brok economie, aangevuld met een mooi pakket wiskunde en brede algemene vorming voor de talen, wel zitten.

Situering in de doorstroomfinaliteit

De richting Bedrijfswetenschappen is inhoudelijk verwant met de richting Economische Wetenschappen uit de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze hebben hetzelfde leerplan voor het hoofdvak economie, maar het verschil zit in het aantal lesuren. In Bedrijfswetenschappen krijg je meer lesuren om dezelfde doelen te behalen. Het pakket wiskunde is minder zwaar, net als een stuk van de algemene vorming. Met name voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis liggen de verwachtingen iets lager dan in de domeinoverschrijdende richtingen.

Wat na deze studierichting?

Na de 2de graad kan je je verder specialiseren in Bedrijfswetenschappen of in een andere studierichting.

Na de 3de graad heb je de keuze tussen een aantal economisch gerichte academische en professionele bacheloropleidingen zoals Handelswetenschappen of Bedrijfskunde. Je kan ook kiezen voor bijvoorbeeld een lerarenopleiding.

Lessentabel Bedrijfswetenschappen

Vakken 3de jaar 4de jaar**
Richtingspecifieke vorming
Economie 6 6
Wiskunde 4 4
Algemene vorming
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
MEAV* 1 -
Complementaire vorming 3de jaar
T+ 1 -
Communicatie Engels 1 -
Communicatie Frans 1 -
Complementaire vorming 4de jaar
Nog te bepalen - 4
Totaal aantal lesuren per week 32 32

*Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

**Vanaf schooljaar 2022 – 2023.

OPGELET: De richting Moderne Talen wordt enkel ingericht als er minstens 10 leerlingen zich hiervoor inschrijven.

Richtingspecifieke vorming

Economie

In het richtingsvak economie komen volgende grote onderdelen aan bod:

Deze inhouden kunnen enkel gezien worden mits de ondersteuning van ICT-kennis en vaardigheden.

Algemene vorming

MEAV

Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

We opteren hier voor een doorschuifsysteem met volgende modules die gedurende het schooljaar aan bod zullen komen:

Project X houdt in dat we, als school, iets willen terugdoen voor de maatschappij. Door de burgerzin van onze leerlingen aan te wakkeren, willen we ons warm hart tonen in het rusthuis, de kleuterklas, bij Bindkracht, enz.

Complementaire vorming 3de jaar

We kiezen bewust voor enerzijds een uur T+ voor elke leerling in het 3de jaar en anderzijds voor een complementair uur Communicatie Frans én een complementair uur Communicatie Engels.

T+

Dit lesuur zal door één van beide klastitularissen gegeven worden. Het doel is om gedurende het hele schooljaar verschillende aspecten aan bod te laten komen zoals het leren werken met de agenda, leren leren, leren plannen, studiebegeleiding, maar ook efficiënt werken met de laptop op school …

In dit lesuur zullen leerplandoelen van zowel het gemeenschappelijk funderend leerplan als van het gemeenschappelijk leerplan ICT behaald worden.

Communicatie Frans en Communicatie Engels

In de lesuren communicatie worden de praktische vaardigheden van Frans en Engels elke week extra in de verf gezet met presentaties, leesoefeningen, spreekvaardigheid, enz.

Onze school zet op deze manier in op het ontwikkelen van de soft skills van onze leerlingen Bedrijfswetenschappen. Communicatie is nu eenmaal essentieel in de handelswereld waar de leerlingen uit deze richting toch hun kansen zullen wagen.