3de graad ASO - Wetenschappen/Wiskunde

Dit is de studierichting waar de wetenschappen het meest worden uitgediept. De beschrijving van waarneming en verklaring aan de hand van modellen, vergen een grondige wiskundige basis.

Via de vakken biologie, chemie en fysica ga je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. In het vak wiskunde wordt aandacht besteed aan een grondige begripsvorming en een theoretische fundering met het oog op een ruime toepasbaarheid.

Er zijn 2 of 3 uur seminarie zelfstandig werk wetenschappen.

Lessentabel 1ste leerjaar 3de graad (5de jaar) Economie/Moderne talen

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 4u
Geschiedenis 2u
Esthetica 1u
Lichamelijke opvoeding 2u
Frans 3u
Engels 2u
Wiskunde 6u
Aardrijkskunde 1u
Biologie 2u
Chemie 2u
Fysica 2u
Zelfstandig werk 3u
Facultatief
+ Wiskunde + 1u
+ Duits 1u

Lessentabel 2de leerjaar 3de graad (6de jaar) Economie/Moderne talen

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 4u
Geschiedenis 2u
Esthetica 1u
Lichamelijke opvoeding 2u
Frans 3u
Engels 2u
Wiskunde 6u
Aardrijkskunde 2u
Biologie 2u
Chemie 2u
Fysica 2u
Zelfstandig werk 2u
Facultatief
+ Wiskunde + 1u
+ Duits 1u