2de graad ASO - Wetenschappen

Je krijgt in deze richting een stevig pakket wetenschappen: fysica, chemie en biologie. De kennis van de leerstof primeert, maar ook labo komt aan bod. Voor het maken van oefeningen zijn een goed inzicht en werklust noodzakelijk.

Uiteraard moet er voldoende interesse en basiskennis zijn wat betreft het vak wiskunde vermits er 5 lesuren per week aan besteed worden.

Naast de algemene vorming, verstevig je de taalvaardigheid voor Frans en Engels en maak je in het vierde jaar kennis met het vak Duits.

Lessentabel 1ste leerjaar 2de graad (3de jaar) wetenschappen

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 5u
Geschiedenis 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Plastiche opvoeding 1u
Informatica 1u
Frans 4u
Engels 3u
Wiskunde 5u
Fysica 2u
Chemie 2u
Biologie 2u
Aardrijkskunde 1u

Lessentabel 2de leerjaar 2de graad (4de jaar) wetenschappen

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 4u
Geschiedenis 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Muzikale opvoeding 1u
Informatica 1u
Frans 4u
Engels 3u
Duits 1u
Wiskunde 5u
Fysica 2u
Chemie 2u
Biologie 2u
Aardrijkskunde 1u