3de graad ASO - Latijn/Moderne talen

In deze richting wordt de studie van een niet-levende taal samengebracht met de studie van levende, moderne talen. Je moet bijgevolg een uitgesproken belangstelling en aanleg voor taal hebben. Bij de studie van de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Er is een seminarie zelfstandig werk taal.

Je bestudeert een aantal genres uit de Latijnse literatuur en ook de Romeinse cultuur komt aan bod.

Lessentabel 1ste & 2de leerjaar 3de graad (5de & 6de jaar) Latijn/Moderne talen

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 4u
Geschiedenis 2u
Esthetica 1u
Lichamelijke opvoeding 2u
Frans 4u
Engels 3u
Duits 3u
Wiskunde 3u
Aardrijkskunde 1u
Natuurwetenschappen 2u
Latijn 4u
Zelfstandig werk 1u