3de graad ASO - Humane wetenschappen

In deze richting bestudeer je de mens en de maatschappij. Je laat je boeien door het menselijk (samen)leven, in al zijn vormen. Nieuwsgierigheid naar andere levenswijzen en andere culturen zijn een must. Samen zoekt men naar het waarom, naar diepgang.

Je krijgt een brede algemene vorming, dezelfde als in de andere aso richtingen. Het is dus een volwaardige aso-richting! Voor sommige vakken (Frans, wiskunde) is een uur ondersteuning voorzien, waar je de leerstof grondig inoefent.

Aan de vakken cultuur- en gedragswetenschappen worden 2 uur zelfstandig werk toegevoegd om de behandelde thema’s op een eigen(tijdse) manier te verwerken.

Lessentabel 1ste en 2de leerjaar 3de graad (5de & 6de jaar) humane wetenschappen

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 4u
Geschiedenis 2u
Esthetica 1u
Lichamelijke opvoeding 2u
Frans 3u
Engels 2u
Wiskunde 3u
Aardrijkskunde 1u
Natuurwetenschappen 2u
Cultuurwetenschappen 3u
Gedragswetenschappen 3u
Ondersteuning Frans 1u
Ondersteuning Wiskunde 1u
Zelfstandig werk 2u
Facultatief
+ Duits 1u