2de graad ASO - Humane wetenschappen

De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen geven de richting een eigen kleur en aantrekkingskracht.

De studierichting Humane wetenschappen wordt uitgebouwd rond een aantal uitdagende vragen:

In Humane wetenschappen staat de studie van mens en maatschappij centraal. Het is een volwaardige aso-richting. Dat betekent dat de normen die voor de andere aso-richtingen gehanteerd worden, ook gelden voor Humane wetenschappen. De basisvorming die men aanbiedt, is dezelfde als in de andere aso-studierichtingen.

Concreet betekent dit:

Lessentabel 1ste leerjaar 2de graad (3de jaar) humane wetenschappen

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 4u
Geschiedenis 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Plastiche opvoeding 1u
Informatica 1u
Frans 4u
Engels 3u
Wiskunde 4u
Fysica 1u
Chemie 1u
Biologie 1u
Aardrijkskunde 1u
Cultuurwetenschappen 2u
Gedragswetenschappen 3u

Lessentabel 2de leerjaar 2de graad (4de jaar) humane wetenschappen

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 4u
Geschiedenis 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Muzikale opvoeding 1u
Informatica 1u
Frans 4u
Engels 2u
Duits 1u
Wiskunde 4u
Fysica 1u
Chemie 1u
Biologie 1u
Aardrijkskunde 1u
Cultuurwetenschappen 2u
Gedragswetenschappen 3u