3de graad ASO - Economie/Wiskunde

Lessentabel 1ste & 2de leerjaar 3de graad (5de & 6de jaar) Economie/Wiskunde

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 4u
Geschiedenis 2u
Esthetica 1u
Lichamelijke opvoeding 2u
Frans 3u
Engels 2u
Duits 1u
Wiskunde 6u
Aardrijkskunde 1u
Biologie 1u
Chemie 1u
Fysica 1u
Economie 4u
Zelfstandig werk 1u
Facultatief
+ Wiskunde + 1u