3de graad ASO - Economie/Moderne talen

Lessentabel 1ste & 2de leerjaar 3de graad (5de & 6de jaar) Economie/Moderne talen

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 4u
Geschiedenis 2u
Esthetica 1u
Lichamelijke opvoeding 2u
Frans 4u
Engels 3u
Duits 3u
Wiskunde 3u
Aardrijkskunde 1u
Natuurwetenschappen 2u
Economie 4u
Zelfstandig werk 1u