2de graad ASO - Economie

Als je bovendien van talen houdt, kies je de optie “talen”. In het derde jaar heb je een complementair uur Nederlands, in het vierde jaar een complementair uur Engels. Deze optie bereidt voor op de derde graad economie-moderne talen. Dat talen belangrijk zijn voor een klein landje als België, is duidelijk.

Als je een goed wiskundig inzicht hebt, kies je voor één complementair uur wiskunde in het derde én het vierde jaar.

Lessentabel 1ste leerjaar 2de graad (3de jaar) economie

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 4u
Geschiedenis 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Plastiche opvoeding 1u
Informatica 1u
Frans 4u
Engels 3u
Wiskunde 4u
Fysica 1u
Chemie 1u
Biologie 1u
Aardrijkskunde 1u
Economie 4u
Optie
Talen Nederlands + 1u
Wiskunde Wiskunde + 1u

Lessentabel 2de leerjaar 2de graad (4de jaar) economie

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 4u
Geschiedenis 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Muzikale opvoeding 1u
Informatica 1u
Frans 4u
Engels 2u
Duits 1u
Wiskunde 4u
Fysica 1u
Chemie 1u
Biologie 1u
Aardrijkskunde 1u
Economie 4u
Optie
Talen Engels + 1u
Wiskunde Wiskunde + 1u